Veszprém Megye Története V.

The History of Veszprém County V. 1984 843×56 cm terrakotta / terracotta Veszprém, Megyeháza, Gobelin terem / Veszprém, County Hall, Tapestry Hall